Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 8 (17 lutego 2002)

Rozważanie

(Łk 3, 22) Bóg jest moim najlepszym Ojcem, a ja Jego ukochanym dzieckiem. Poprzez pokusę diabeł chce podważyć tę podstawową prawdę o mnie, mówiąc: Jeśli jesteś synem Bożym, zrób to... - i tu całe mnóstwo słów, nawet Bożych, żebym nie zauważył istoty podstępu. Jezus - Boski Mistrz - mocą zwycięskiego słowa, poucza mnie: Czuwaj i módl się, aby nie ulec pokusie... A gdy się modlisz, mów: Ojcze nasz... Bo tylko Bóg, nasz Ojciec, może wydźwignąć mnie z grzechów, tylko On pomoże mi zwalczyć pokusy: tylko Jego mocą mogę wiele w sobie zmienić. Pustynia pokus nie musi być przeklęta, ale może stać się wołaniem: Abba, Ojcze. Szatan kusi, by oddalić mnie od Boga. Bóg dopuszcza pokusy, abym się do Niego zbliżył. Duch Święty zstąpił na Niego, a głos Ojca mówił: Tyś jest mój Syn Umiłowany.