Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 8 (17 lutego 2002)

Wprowadzenie do liturgii

CZAS NAWRÓCENIA, POKUTY I POSTU

Dzień Pański
W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy czas nawrócenia, pokuty i postu. Czy pokuta i wyrzeczenia w dzisiejszych czasach mają jeszcze sens? Odpowiedź chrześcijanina jest twierdząca: tak, pokuta ma sens. Mój Bóg dał mi przykład czterdziestodniowej pokuty - i to mi wystarcza. Wiem, że Jezus mnie kocha i chce tylko mojego dobra. Skoro Chrystus przyszedł na pustynię, by pokutować, to znaczy, że coś prawdziwie dobrego dla mnie się w tym zawiera. Z Ewangelii dzisiejszej dowiadujemy się, że Chrystus został zaprowadzony na pustynię przez Ducha Świętego, żeby, będąc kuszonym, stoczyć walkę ze złym duchem, któremu odpowiedział: 'nie", 'tylko tak, jak Bóg chce", 'tylko Jego słowem warto żyć", 'napisane jest w Piśmie świętym...". Tak więc Jezus 'zniweczył podstępy szatana i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne i w końcu doszli do Paschy wieczystej". Nie jest łatwo iść za Jezusem na pustynię, by oddać się, przynoszącym dobro, postowi i praktykom pokutnym. Ten jednak, który nas prowadzi, wspomaga nas łaską. Idziemy więc za Nim z ufnością, bo Pan jest naszą 'ucieczką i twierdzą".

abp Stanisław Nowak

Jezus, będąc kuszonym przez diabła, odpowiedział: 'Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych". (Mt 4, 4)