Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok B (biały) Nr 28 (7 czerwca 2009)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ


Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym pozostaje dla nas niezgłębioną tajemnicą. Ograniczoność naszego umysłu i całej naszej istoty nie pozwala nam jej przeniknąć, możemy jedynie zbliżać się do niej i próbować ją nieco zrozumieć, stosując nasze ziemskie kategorie myślenia, odczuwania i przeżywania. To, co jest nam dane, jest tylko kroplą w bezkresnym oceanie, ale zgodnie z zapewnieniem Pana wystarczy do naszego Zbawienia.
Pośród wszystkiego, co możemy o Bogu powiedzieć, najpiękniejsze jest to, czego wszyscy w jakimś stopniu doświadczamy i czego każdy człowiek w swoim sercu pragnie, nawet jeśli się tego wypiera. Chodzi o definicję Boga podaną przez św. Jana Ewangelistę: „Bóg jest miłością”.

 

ks. Witold Wiśniowski, paulista