Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKANOCNA - Miłosierdzia Bożego Rok B (biały) Nr 21 (19 kwietnia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA


Jezus Zmartwychwstały ogłosił w Wieczerniku orędzie o Bożym Miłosierdziu, mówiąc do apostołów „Pokój wam! Weźmijcie Ducha Świętego!”. Wskazał także na swe rany jako na źródło, z którego będzie ono rozlane obfitym strumieniem na całą ludzkość. Orędzie to powtórzył s. Faustynie w słowach: „otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia Mojego”. Winniśmy odpowiedzieć na jezusowe wezwanie: zbliżyć się do tego źródła, zaczerpnąć zeń wołając swoje „Jezu, ufam Tobie!”.
Przyjęcie orędzia o miłości miłosiernej jest otwarciem się na działanie Ducha Świętego, który „leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością”. Po zaczerpnięciu „wody i krwi” idziemy do drugiego człowieka w postawie przebaczenia, bezinteresowności i hojności. Spełnia się postawa pierwszych chrześcijan: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich [...] wszystko mieli wspólne”. Tworzy się szlak miłosierdzia.

bp Jan Zając