Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 20 (13 kwietnia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

WITAJCIE! NIE BÓJCIE SIĘ.


Wszyscy o Nim mówili. Dawid mówił: „Stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał”. I Piotr zabrał głos: „Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, by ona panowała nad Nim”. Nawet arcykapłani ze starszymi zabrali głos: „Rozpowiadajcie tak: »Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali«”. Ale najmocniej przemówił On sam: „WITAJCIE! NIE BÓJCIE SIĘ”. Głos zabrany przez Zmartwychwstałego jest przysłowiową kropką nad „i” na temat tego wszystkiego, co mówili wcześniej inni. Bo przecież sprawa dotyczyła Jego samego. Jego słowo zamyka wszelkie dyskusje na pytanie: „Kim On jest ?”. Chcesz, to wierz. „Między Żydami pogłoska o wykradzeniu trwa aż do dnia dzisiejszego”. Możesz jej wierzyć. Chrześcijanie wołają „Alleluja! Jezus żyje!”. Możesz i im wierzyć. Ale dopóki sam nie wnikniesz w tajemnicę życia Chrystusa, w Jego słowa „za życia wypowiedziane”, zawsze będziesz miał wątpliwości. Przekonał się o tym swego czasu św. Tomasz Apostoł.
„Niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą” powiedział niewiastom. Idź i Ty do „Galilei”

ks. Eugeniusz Różański