Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 7 (10 lutego 2002)

Wprowadzenie do liturgii

ŚWIAT MNĄ POSOLONY

Dzień Pański
Jeśli każdy chrześcijanin będzie grudką dobrej soli, czy czeka nas życie bez smaku? Jeśli każdy chrześcijanin będzie płomieniem, czy grozi nam duchowy kryzys energetyczny? Jeśli wierzący w Chrystusa będą miastem położonym na górze, czy grozi nam bezcelowe tułanie się po drogach życia? "Wy jesteście solą ziemi; wy jesteście światłem świata; wy jesteście miastem położonym na górze". Te słowa Jezusa wyrywają mnie z kryzysu tożsamości i ciągłego rozwiązywania zagadki: kim jestem jako uczeń Chrystusa? Nie ma więc miejsca na rozpacz i zwątpienie. Mam po co żyć! Przybyłem na ten świat z misją posolenia go dobrem, rozświetlenia go nadzieją i wiarą, aby ludzie zobaczyli i poczuli, że jest miłość. Aby poznali, jak smakuje obecność Boga, który niszczy zło i rozprasza ciemności. Niech doświadczą nie tylko przyciągania ziemskiego, ale też niebieskiego. To jest moje zadanie: dać odczuć obecność Boga w świecie. Co więc mam robić? Być sobą - kochać, jak kocha sól zdecydowanym smakiem, jak kocha płomień światłem i ciepłem, jak miasto na górze kocha świadectwem i wskazywaniem celu wędrówki. Bóg mną posolił świat i mną go rozświetlił.

ks. Bogusław Zeman - paulista

Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą dla ziemi". (por. Mt 5, 13)