Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej Rok B (biały) Nr 16 (9 kwietnia 2009)

Katecheza

ŚWIĘTY PAWEŁ ŻYJĄCY DZISIAJ

Święty Paweł pozostawił wyrazisty przykład życia chrześcijańskiego i apostolskiego. Jego świadectwo opiera się upływowi czasu i nieustannie wzbudza podziw, inspiruje, pociąga. Apostoł Narodów żyje w chwale nieba, skąd wspiera Kościół święty. Żyje w swoich pismach, które stanowią część Pisma Świętego. Żyje również w osobach i wspólnotach, które uczyniły go swoim patronem.
Błogosławiony Jakub Alberione (1884-1971), włoski kapłan i założyciel Rodziny Świętego Pawła, był jednym z największych czcicieli Apostoła Narodów. Powołany przez Boga do tego, aby użyć w dziele ewangelizacji nowych środków, wykorzystał prasę, wydawnictwa książkowe i muzyczne, film, radio i telewizję. Chciał bowiem współczesnemu człowiekowi przekazać Dobrą Nowinę w sposób jak najbardziej komunikatywny. Kiedy bł. Jakub zastanawiał się nad patronem osób, którym chciał powierzyć apostolstwo środków przekazu, wybrał właśnie św. Pawła Apostoła. Wdział w nim wzór chrześcijanina zjednoczonego z Jezusem oraz przykład współpracownika Chrystusa bez reszty oddanego głoszeniu Ewangelii. Dlatego Apostoła Narodów uczynił wzorem dla wszystkich członków założonych przez siebie wspólnot.
Wpatrywanie się w przykład św. Pawła ma owocować naśladowaniem Apostoła. Błogosławiony Jakub zachęcał nawet Rodzinę Świętego Pawła, aby była św. Pawłem żyjącym dzisiaj: „Rodzina Świętego Pawła narodziła się przez św. Pawła, który w ten sposób chciał kontynuować swoje dzieło; św. Paweł żyje i dziś tworzy go wiele osób. To nie my wybraliśmy św. Pawła, to on nas wybrał i powołał. Chce, abyśmy czynili to, co on by robił, gdyby żył dzisiaj...”.
Ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Świętego Pawła jest zachętą do poznawania Apostoła Narodów i jego nauczania. Jest to również wspaniała okazja, aby w oparciu o jego przykład kształtować swoje życie. Można stać się św. Pawłem żyjącym dzisiaj, budując serdeczną zażyłość ze Zbawicielem: „Dla mnie życie to Chrystus” (Flp 1, 21) oraz przyjmując za swoje jego pragnienie: „dla wszystkich stałem się wszystkim, aby innym zapewnić zbawienie” (1 Kor 9, 22).
Trzeba jednak zacząć od spotkania z Apostołem Narodów. Nie ma na to lepszego sposobu niż lektura jego listów i Dziejów Apostolskich. W nich poznamy Pawła zdobytego przez miłość Chrystusa i kochającego Zbawiciela. W ten sposób możemy przejąć Pawłowy entuzjazm dla Ewangelii, uwierzyć w nią i z zapałem zanieść jej radosną wieść innym ludziom.

ks. Bogusław Zeman, paulista