Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej Rok B (biały) Nr 16 (9 kwietnia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

DAR EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA


W dniu, którego pamiątkę obchodzimy dzisiaj, Jezus dał kapłanom i wiernym to, co najważniejsze dla nich – zostawił siebie w sakramencie kapłaństwa i w sakramencie Eucharystii. Poza darem życia nic większego Bóg nam nie mógł dać. To właśnie w Wieczerniku, w Wielki Czwartek Jezus nakazał ludziom służyć sobie nawzajem i stał się Sługą – będąc obecnym dla nas w każdej chwili. Kapłaństwo to przecież służba Bogu i ludziom – kto o tym zapomina stawia siebie poza Jezusem, bo przecież On do pierwszych kapłanów – Apostołów powiedział: „dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.
Dziś więc kapłani dziękują za Chrystusowe kapłaństwo; dziś przypominają sobie, jakie ono jest i jakie być powinno; dziś może też weryfikują swoje kapłaństwo wobec Boga w katedrze, ponawiając kolejny raz kapłańskie przyrzeczenia. I kolejny raz uświadamiają sobie, jaki wielki dar otrzymali w tym Pamiętajmy o tym, że kapłaństwo i Eucharystia – to jedna wielka Tajemnica, którą Bóg oddał w kapłańskie, ludzkie ręce. I wcale nie po to, byśmy tę Tajemnicę analizowali, starając się zrozumieć, ale byśmy przyjęli ją jako Jego dar, w którym jest On – Bóg i Człowiek zarazem.

ks. Krzysztof Stosur