Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 9 (22 lutego 2009)

Wprowadzenie do liturgii


WIDZĄC ICH WIARĘ – UZDROWIŁ CHOREGO
 

Obok uzdrowionego paralityka, bohaterami dzisiejszej Ewangelii jest tych czterech, którzy przynieśli go do Jezusa. Uczynili wszystko, co było możliwe, a Jezus widząc ich wiarę uzdrowił chorego (Mk 2, 5).
Ile razy idziemy do Jezusa, zastanówmy się: kogo chcemy do Niego przynieść? Wokół jest przecież wielu paralityków, którzy nie mogą lub nie chcą sami przyjść po uzdrowienie. Nie musimy z powodu tłumu odkrywać dachu, aby dostać się do Jezusa. Mamy łatwy dostęp pod sam krzyż, z którego płyną uzdrawiające i zbawiające łaski na nas i na innych.
Kogo przynosimy ze sobą do Chrystusa? Nieraz Bóg tak łączy ludzi, że jeden dźwiga drugiego. Trudny współmałżonek, wyrodne dzieci, starzy i schorowani rodzice, trudni do zniesienia sąsiedzi, współpracownicy… Trzeba umieć ich nieść, trzeba umieć ich dźwigać. Jednym ze znaków naszej wiary jest troska o innych, wyrażana modlitwą.
A jeśli nam samym trudno jest dźwigać, nie wolno się poddać. Trzeba poszukać innych do pomocy – paralityka niosło przecież czterech. Wtedy na swych barkach – wraz z tymi, którzy wierzą – możemy dźwigać ciężar ludzkości: sparaliżowanej, chorej, ślepej, głuchej, aby ją położyć przed Jezusem.