Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 6 (3 lutego 2002)

Wprowadzenie do liturgii

SZUKAJĄC BOGA

Dzień Pański
'Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi (...)" Takimi słowami prorok Sofoniasz wzywa nas dzisiaj do poszukiwania Boga. Każdy, kto pragnie odpowiedzialnie przeżyć swe życie, powinien szukać Boga, aby rozeznać swe powołanie, aby żyć szczęśliwie na ziemi. Liturgia słowa zachęca nas, aby przypatrzeć się swemu życiu. Czy w naszym życiu jest miejsce dla Boga? Czy podejmujemy wysiłek poszukiwania Boga, aby pozwolić Mu zamieszkać w swym sercu? Bóg nie pozostawia nas samych. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus daje nam wskazania, jak żyć. Nie jest łatwo przyjąć Chrystusowy program życia: być szczęśliwym, gdy urągają, prześladują, być szczęśliwym, gdy mówią o nas kłamliwie. Jak więc odpowiedzieć na to niełatwe wyzwanie? Do wielkich czynów trzeba dochodzić poprzez czyny małe. Czasami wystarczy jedno słowo, uśmiech, pozdrowienie, jeden gest zainteresowania drugą osobą. Tak niewiele potrzeba, aby uczynić szczęśliwymi tych, którzy są obok nas. Kiedy już zaczniemy realizować chrześcijański program życia, pamiętajmy o słowach Chrystusa: 'Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie" (Mt 5, 12).

o. Stefan Tuszyński - franciszkanin

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni... (por. Mt 5, 1-12a)