Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 25 (13 maja 2001)

Wprowadzenie do liturgii

Przykazanie miłości - TESTAMENTEM CHRYSTUSA

Dzień Pański
Przykazanie miłości to testament, jaki Apostołom i nam zostawił Chrystus. On wie, że bliskie jest Jego rozstanie z uczniami i zachowuje się tak, jak czyni to przed śmiercią ojciec rodziny - przekazuje tym, których opuszcza, swoją ostatnią wolę. Chrystus streszcza w jednym zdaniu całą Ewangelię, mówiąc: Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem (J 13, 34). To przykazanie nazywa Chrystus przykazaniem nowym. To novum polega na tym, że obejmuje ono wszystkich ludzi, także nieprzyjaciół, i że nakazana miłość jest miłością 'do końca'. A ostatnią wolę, testament Zbawiciela, należy wypełnić bez względu na stopień trudności. Święty Jan wskazuje cel dojścia tym, którzy będą realizować w swoim życiu nowe przykazanie miłości. Jest nim Jeruzalem Nowe, gdzie Bóg otrze z ludzkich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu (Ap 21, 4). Zatem, chociaż miłość w kategoriach doczesnych wydaje się być deficytowa, to jednak w ostatecznym rozrachunku daje zysk: daje obcowanie z Bogiem, niebo, szczęście wieczne. I to jest powód, by realizować testament naszego Pana.

ks. Władysław Głowa

'Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem'. (J 13, 34)