Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 8 (15 lutego 2009)

Rozważanie

Panie, spraw, byśmy byli miłosierni!

Panie, naucz nas, abyśmy nie kochali wyłącznie samych siebie, abyśmy przestawali zadawalać się miłością tych, którzy nas kochają. Spraw, abyśmy cierpieli z powodu cierpień innych. Obdarz nas łaską, abyśmy w każdym momencie naszego szczęśliwego i bezpiecznego życia czuli, że na świecie są miliony istot, dzieci Twoich a naszych braci, którzy umierają z głodu – choć temu nie zawinili, którzy giną z zimna – choć nie ma w tym ich winy. Panie, zmiłuj się nad wszystkimi ubogimi tego świata, zmiłuj się nad trędowatymi, do których uśmiechałeś się, gdy byłeś tu, na ziemi, nad milionami trędowatych, którzy wyciągają dłonie bez palców, kikuty rąk i proszą Twego miłosierdzia. Ulituj się nad nami, że tak długo pozostawialiśmy ich własnemu losowi. Nie dozwól, Panie, abyśmy nadal byli szczęśliwi sami ze sobą. Niech ubóstwo tego świata poruszy nas i uwolni nas od nas samych. Spraw to, jeżeli jest to Twoją wolą.

Raoul Folereau