Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 8 (15 lutego 2009)

Wprowadzenie do liturgii

CHCĘ, BĄDŹ OCZYSZCZONY!

W czasach współczesnych Jezusowi uważano, że ludzie zostali dotknięci trądem w wyniku popełnionych grzechów. Obowiązujące prawo nakazywało kwarantannę i odizolowanie ich od społeczności.
Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii, podchodząc do Jezusa ominął zakazy ustanowione przez kodeks kapłański, który nakazywał chorym na trąd przebywanie w odosobnieniu. Przyszedł do Jezusa z nadzieją, że On mu pomoże i z pokorą prosił o uzdrowienie: Jeśli chcesz możesz mnie oczyścić. Jezus, także wbrew przepisom, dotyka trędowatego i uzdrawia go.
Grzech, podobnie jak trąd, izoluje człowieka od społeczeństwa, naraża go na odrzucenie, potępienie i w konsekwencji prowadzi do śmierci. Jezus Chrystus przyszedł, aby głosić ludziom Dobrą Nowinę, aby uzdrawiać chorych, wyzwalać z niewoli grzechu i w ten sposób objawiać Boga, który z miłością szuka tego, co zginęło.
Do człowieka zranionego grzechem, który sam sobie nie może pomóc, Jezus wielokrotnie wypowiada te słowa: Chcę, bądź oczyszczony. Warunkiem jest to, żeby

ks. Andrzej Banaszek