Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok B (biały) Nr 1 (1 stycznia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

MATKA SŁOWA

Nikt nie rozumie dziecka lepiej niż matka. Maryja, która przez dziewięć miesięcy nosiła pod sercem Syna Bożego, była też Jego pierwszą i najpilniejszą słuchaczką. Wsłuchiwała się w Słowo Boże zapisane na kartach Starego Testamentu, jak również w słowa samego Jezusa. Rozważała wszystkie wydarzenia zbawcze związane z Jego przyjściem na świat i przez całe swoje życie przechowywała je w sercu. Jak każda matka utrwalała w pamięci wszystko, co dotyczyło Syna: Jego narodzenie w Betlejem, życie w Nazarecie, głoszenie Ewangelii, mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Sam Bóg powierzył swego Syna w ręce Maryi, a Ona, rodząc Wcielone Słowo Ojca, związała się z Nim całą swoją istotą. Żyła tylko dla Niego. Dając Mu ciało, oddała Mu także umysł, wolę i serce. Od Niego uczyła się postrzegać i rozumieć wszystko w świetle wiary.
Matka Słowa pozostaje wciąż niedoścignionym wzorem, jak przyjmować Słowo Boże i wprowadzać je w życie. Niektórzy Ojcowie Kościoła uważali nawet, że Jej nieustanne duchowe przyjmowanie do serca Bożego Słowa było większą zasługą niż fizyczny fakt Bożego macierzyństwa. Dziś, gdy modlimy się o Nowy Rok pełen Bożego pokoju, ufamy, że macierzyńska opieka Maryi wzmocni w nas dobro i osłoni nas przed wszelkim złem. Przecież to właśnie w Jej dłonie Jezus w chwili śmierci złożył każdego z nas.

 

ks. Ryszard Maria Tomaszewski – paulista

„Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę”.
(Łk 2, 16)