Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Rok B (biały) Nr 2 (4 stycznia 2009)

Rozważanie

 

Sługa Boży Jan Paweł II


Słowo, zanim zostanie wypowiedziane, żyje naprzód w dziejach człowieka, jest jakimś podstawowym wymiarem jego życia duchowego. Jest wreszcie ukierunkowaniem na niezgłębioną tajemnicę Boga samego.