Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Rok B (biały) Nr 2 (4 stycznia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

PRZEDWIECZNE SŁOWO OJCA

Słowo jest dla nas czymś bardzo zwyczajnym, ulotnym. Słowem jest każdy pojedynczy wyraz. Biblia natomiast powstawała w kulturze, w której słowo jest wydarzeniem, sprawą, a nawet osobą.
W Prologu Ewangelii św. Jana należy je pisać wielką literą. Ma bowiem cechy boskie – było Bogiem i jest Bogiem, istnieje od początku, jest stwórcze, ma w sobie życie. Bóg przez nie podzielił się ze światem swoim życiem, czyli bóstwem. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
Słowo Boga to Jezus Chrystus, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Jest bliżej nas niż mądrość Starego Testamentu, która wprawdzie przyszła do ludzi, ale człowiekiem się nie stała, nie miała i nie ma mocy zbawienia człowieka. Jeżeli więc Jezus jest Słowem Boga, a Bóg swoim Słowem stwarza świat, to w istocie stwarza go przez swojego Syna i w swoim Synu. W Nim człowiek staje się także bratem Boga, gdyż ze względu na Niego Bóg przeznaczył nas dla siebie jako swoich przybranych synów. Tak więc w Jezusie Chrystusie, odwiecznym i przedwiecznym Słowie Ojca, historia zbawienia już w swoim zaraniu, przed założeniem świata, osiąga apogeum.

bp Jan Bernard Szlaga

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę”.
(J 1, 14)