Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA Rok B (czerwony) Nr 63 (26 grudnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI

W Jerozolimie trwa publiczna dysputa – Szczepan ma przeciw sobie uczonych w Piśmie, którym, opierając się na tekstach świętych, próbuje udowodnić, że ich serca są zamknięte na działanie łaski Bożej. Jego wywód tchnie żelazną logiką. Oponenci nie mają już żadnych argumentów. Prawda przekazana przez Szczepana staje się oskarżeniem wobec nich, sięgają więc po jedyny argument, jaki im pozostał – po kamienie. Wyrzucają Szczepana poza miasto, aby go zamordować. Ten jednak pozostaje nieugięty i modli się: Ojcze, nie poczytaj im tego grzechu. Przebaczenie to jego ostatni argument w tej polemice, w której to on, a nie rzucający w niego kamieniami, odnosi zwycięstwo.
Oto człowiek znający prawdę, kochający ją, umiejący jej bronić oraz kochać tych, którzy go nienawidzą. Zdał egzamin dojrzałości chrześcijańskiej. Każdy z nas wcześniej czy później stanie przed takim egzaminem. Jeśli go zda, wzbije się jak orzeł z uleczonym skrzydłem wyżej aniżeli wszyscy, z którymi się spotykał.
:602_449 • Biuletyn liturgiczny nr 63 • ROK B (czerwony) 26 grudnia 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Re dak cja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – Aleksandra Adamska. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl