Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 5 (27 stycznia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

ŚWIATŁO I MROK

Dzień Pański
Mrok - to rzeczywistość, której się boimy. Nie podobna w niej działać, poznawać. Ciemność w języku proroka Izajasza symbolizuje dystans między człowiekiem a Bogiem, a równocześnie stan zagubienia człowieka: dokąd bowiem może dojść naród kroczący w ciemności?. W języku biblijnym ciemność przywołuje także obraz mrocznego chaosu, który niweczy Boże światło w pierwszym dniu stworzenia (Rdz 1, 1-5). W tym świetle toczą się dzieje ludzkości i historia zbawienia obejmująca każdego z nas. Tekst Izajasza zapowiada światło dla Izraela i dla pogan w dniach narodzin Mesjasza, którego nazywa Emmanuelem (por. Iz 7, 14; 9, 5). W dzisiejszej Ewangelii Mateusz stwierdza spełnienie się tej obietnicy. Jezus przyszedł i oznajmił: 'Bliskie jest królestwo niebieskie" (Mt 4, 17). Dziś żyjmy w świetle tej Bożej prawdy. Jednakże pierwotny mrok chaosu wciąż zagraża człowiekowi. Tym mrokiem są waśnie i podziały. One to prowadzą do utraty więzi z Chrystusem i więzi międzyludzkich (por. Rdz 11, 1-9). Chrystus, który jest 'światłością świata" (J 8, 12), wzywa nas do budowania jedności. Zdołamy to uczynić, jeżeli w naszych sercach nie będzie mroku, lecz światło Jego nauki.

o. Edmund Świerczek - franciszkanin

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona i Andrzeja, i rzekł do nich: Pójdźcie za Mną>>". (por. Mt 4, 18-19)