Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok B (biały) Nr 64 (28 grudnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

RODZINA ZBAWICIELA

Jezus nie był synem samotnej matki. Narodził się w rodzinie Maryi i Józefa, poślubionych sobie małżonków. Ewangelia nazywa ich rodzicami Jezusa, chociaż tylko Maryja była Jego rodzoną matką. Józef zaś był opiekunem, jednak troszczył się o Świętą Rodzinę po ojcowsku i sama Maryja nazywała go ojcem: Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie (Łk 2, 48).
Ewangelia w wymownym skrócie przedstawia życie Jezusa w Jego rodzinie. Czterdzieści dni po narodzeniu, rodzice przynieśli Go do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Gdy wszystko wypełnili, jak nakazywało prawo żydowskie, wrócili do swego miasta Nazaret, gdzie Jezus rósł, nabierał mocy, napełniał się mądrością. To było miasto Jego lat dziecięcych i Jego młodości. Kochał je, toteż gdy rozpoczął publiczną działalność, wrócił do Nazaretu, gdzie się wychował (Łk 4, 16).
Przez Świętą Rodzinę Bóg objawia, czym dla człowieka jest jego własna rodzina. Jest miejscem, gdzie się rodzimy, gdzie znajdujemy warunki do prawidłowego rozwoju, gdzie bp Stanisław Napierała „Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono”. (Łk 2, 33) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1">bp Stanisław Napierała „Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono”. (Łk 2, 33) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" /> • Biuletyn liturgiczny nr 64 • ROK B (biały) 28 grudnia 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Re dak cja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – N. Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl