Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 58 (7 grudnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

NASZE DROGI

Chorzy tęsknią za zdrowiem, narzeczeni oczekują na dzień zaślubin, małżonkowie spodziewają się przyjścia na świat dziecka. Dzieci czekają na św. Mikołaja, młodzież nie może doczekać się osiemnastych urodzin i świadectwa dojrzałości, studenci wyczekują na dyplom ukończenia studiów i marzą o dobrej pracy, zaś ludzie starsi wyglądają podwyżki emerytury. Każdej tęsknocie i każdemu oczekiwaniu towarzyszą jakieś przygotowania.
Kościół od tygodnia przygotowuje się na przyjście Jezusa. Oczekiwanie na Niego stawia przed nami szczególne wymagania. Już kilkaset lat przed Jego historycznymi narodzinami prorok Izajasz nawołuje: Przygotujcie drogę dla Pana, wyrównajcie gościniec naszemu Bogu! Pan Bóg bardzo pragnie naszego nawrócenia, a nawrócenie wiąże się z przemianą życia, z podjęciem pracy nad usuwaniem swoich wad i grzechów, które są owymi zakrętami oraz Kolejny raz przeżywamy przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Zróbmy wszystko, żeby tym razem nie ograniczyć ich jedynie do powiększania zapasów w lodówkach, wysprzątania mieszkania, ubrania choinki i zakupienia prezentów. Sprawą najważniejszą w Adwencie jest bowiem udział w rekolekcjach oraz przemyślane spotkanie z Jezusem w sakramencie pokuty.

bp Antoni Długosz
„Ciągnęła do Jana cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy”. (Mk 1, 5) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1">Kolejny raz przeżywamy przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Zróbmy wszystko, żeby tym razem nie ograniczyć ich jedynie do powiększania zapasów w lodówkach, wysprzątania mieszkania, ubrania choinki i zakupienia prezentów. Sprawą najważniejszą w Adwencie jest bowiem udział w rekolekcjach oraz przemyślane spotkanie z Jezusem w sakramencie pokuty.
bp Antoni Długosz
„Ciągnęła do Jana cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy”. (Mk 1, 5) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" /> • Biuletyn liturgiczny nr 58 • ROK B (fioletowy) 7 grudnia 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Klimek. Modlitwa wiernych: Redakcja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – N. Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl