Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 57 (30 listopada 2008)

Wprowadzenie do liturgii

PRZYJŚCIE PANA

Człowiek rzadko myśli o śmierci. Zwłaszcza dzieci i młodzież mają życie wypełnione innymi problemami. Jej bliskość przeżywają przede wszystkim nieuleczalnie chorzy oraz starsi wiekiem. Bywa więc i tak, że wiadomość o śmierci ludzi przeraża, sprowadza depresję i załamanie.
Pan Jezus zna ludzkie życie. Jako nasz Wychowawca i Zbawiciel sam stał się człowiekiem i przeszedł przez wszystkie etapy naszej egzystencji, którą zakończył męką i śmiercią. Jezus oddał za nas swoje życie i bardzo zależy Mu na tym, żebyśmy wszyscy w sposób odpowiedzialny i dojrzały korzystali z czasu podarowanego nam przez Boga na ziemi. Gorąco też pragnie, ażeby każdy z nas żył tak, by chwila śmierci była radosnym spotkaniem z Nim, by była spotkaniem długo, bo przez całe życie, oczekiwanym.
Rozpoczynający się Adwent zwiastuje potrójne przychodzenie Jezusa: historyczne – zapowiedziane na początku dziejów ludzkości bp Antoni Długosz „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie”. (Mk 13, 35) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1">bp Antoni Długosz „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie”. (Mk 13, 35) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" /> • Biuletyn liturgiczny nr 57 • ROK B (fioletowy) 30 listopada 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Redakcja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – N. Musio; s. 4 – Archiwum. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl