Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok A (biały) Nr 56 (23 listopada 2008)

Wprowadzenie do liturgii

NIEZWYKŁY KRÓL

Wysławianie Chrystusa jako Króla może wydawać się trochę dziwne w epoce, w której raczej nie ma już monarchów, a ci którzy jeszcze pozostali, pełnią właściwie funkcję reprezentacyjną. Królowanie Chrystusa nie przypomina jednak w niczym roli władców ziemskich. Ewangelia ukazuje, że Jezus nawet odrzucił ten tytuł, gdy chodziło o władzę polityczną, autorytarną. Zgodził się, natomiast być Królem, który służy – Królem Pasterzem, zapowiedzianym przez proroka Ezechiela. Zechciał także być Królem Zwycięzcą, o którym mówi św. Paweł – zwycięzcą zła i śmierci, zwycięzcą przez dar z własnego życia, zwycięzcą, który całkowicie zdał się na Ojca i Jemu się podporządkował. abp Marian Gołębiewski „Ja sam będę pasł moje owce”. (Ez 34, 12) [img(praw" href="images/dzien/211.jpg] [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" _fcksavedurl="images/dzien/211.jpg] [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1">abp Marian Gołębiewski „Ja sam będę pasł moje owce”. (Ez 34, 12) [img(praw" alt="" src="images/dzien/m211.jpg] [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" _fcksavedurl="images/dzien/m211.jpg] [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" /> • Biuletyn liturgiczny nr 56 • ROK A (biały) 23 listopada 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Redakcja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – Archiwum WINSPJ. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl