Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 55 (16 listopada 2008)

Rozważanie

Trwajcie we Mnie[/c3], a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. (J 15, 4. 5b)