Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 55 (16 listopada 2008)

Katecheza

JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE?

Kierowani Duchem Prawdy, pod opieką nauczycielskiego urzędu Kościoła, możemy na różne sposoby karmić się pokarmem, jakim jest Pismo Święte. Na ogół pierwsze spotkanie ze Słowem Bożym dokonuje się w liturgii, w modlitwie Kościoła. Pozwala nam ona przeżywać w ciągu roku liturgicznego historię świętą jako naszą własną. Umożliwia nadto wniknięcie w teologiczny sens Objawienia, zgodnie z zasadą, że modlitwa pogłębia wiarę (lex orandi, lex credendi). Pomaga wreszcie przyswoić sobie duchowy sposób odczytywania tych tekstów, które podsuwa nam liturgia poprzez wzajemne ich wiązanie.
To pierwsze zetknięcie ze Słowem Bożym może i powinno mieć kontynuację w stałym czytaniu ksiąg Pisma Świętego. Lektura ta będzie nasuwała wiele pytań, na które nie od razu znajdziemy odpowiedź. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i pokorę, a stopniowo ustąpią trudności historyczne, literackie itp., dając miejsce zrozumieniu przesłania biblijnego.
Czy jednak nie zwykliśmy traktować spotkania z Pismem Świętym jako czegoś wyjątkowego? Cały tydzień wypełniają nam codzienne obowiązki, na słuchanie Słowa Bożego przeznaczamy niedzielę. Lektura Biblii jawi nam się jak uczta – wspaniała, jednak nie zdarzająca się co dzień. I taki sposób myślenia powinniśmy zmienić. Pismo Święte ma stać się dla nas pokarmem spożywanym każdego dnia. Tak jak nie możemy żyć bez codziennych posiłków, tak naszą duszę powinniśmy codziennie posilać pokarmem Słowa Bożego. Jeśli uświadomimy sobie taką potrzebę, wówczas codzienne czytanie Biblii stanie się naszym przyzwyczajeniem.
Najbardziej owocnym sposobem czytania Pisma Świętego jest lektura duchowa. Czytając, staramy się zrozumieć sens zawarty w słowach. Jednak do zrozumienia treści Księgi świętej potrzeba nam jeszcze wiary. Dopiero rozum zanurzony w wierze pozwoli zrozumieć, co Bóg chce mi powiedzieć osobiście. Z chwilą usłyszenia tego wewnętrznego głosu zaczynam czytać Biblię na kolanach, w ciszy, jak to czynią święci. Odtąd staje się ona niezbędnym pokarmem życia duchowego.
Są różne sposoby korzystania z Pisma Świętego, zależne od osobistych możliwości czytelnika, od rodzaju powołania i posłannictwa. Każdy musi dostosować się do otrzymanych darów Ducha, pamiętając tylko, że Biblia została dana wspólnocie Kościoła i dla budowania tej wspólnoty. Nie wolno jej wykorzystywać poza wspólnotą ani przeciw niej. Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju (l Kor 14, 33).

ks. Antoni Tronina