Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ Rok A (biały) Nr 54 (9 listopada 2008)

Wprowadzenie do liturgii

DOM BOGA

Cesarz Konstantyn, ogłaszając wolność wyznawania religii katolickiej, ofiarował papieżowi Sylwestrowi II pałac na Lateranie i wybudował obok Bazylikę Zbawiciela, nazywaną popularnie Bazyliką św. Jana, gdyż przy niej znajdowało się przez wieki jedyne w Rzymie Baptysterium, czyli kaplica chrzcielna. Lateran przez ponad tysiąc lat był rezydencją papieża, a bazylika do dzisiaj jest jego – jako biskupa Rzymu – katedrą. Na jej frontonie widnieje napis: „Matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata”.
Każdy kościół jest wyrazem obecności Boga w świecie. Jest świadectwem, że On chce być blisko człowieka. Jednak kościół materialny to tylko znak prawdziwej świątyni i domu Boga, który przez swojego Ducha mieszka w sercu człowieka. Wszyscy wierzący w Chrystusa są Jego świątynią i tworzą jedną Bożą budowlę, jaką jest Kościół Święty. Jak każda
W każdej Mszy św. wspominamy imię Ojca Świętego i swojego biskupa ordynariusza. To wspomnienie jest oznaką jedności Kościoła, podobnie jak dzisiejsze święto konsekracji pierwszej bazyliki jest wyrazem łączności wszystkich kościołów ze Stolicą Apostolską.

abp Szczepan Wesoły
„Gorliwość o dom Twój pożera mnie”. (Ps 69, 10) [c1]DZIEŃ PAŃSKI [/c1">W każdej Mszy św. wspominamy imię Ojca Świętego i swojego biskupa ordynariusza. To wspomnienie jest oznaką jedności Kościoła, podobnie jak dzisiejsze święto konsekracji pierwszej bazyliki jest wyrazem łączności wszystkich kościołów ze Stolicą Apostolską.
abp Szczepan Wesoły
„Gorliwość o dom Twój pożera mnie”. (Ps 69, 10) [c1]DZIEŃ PAŃSKI [/c1" />• Biuletyn liturgiczny nr 54 • ROK A (biały) 9 listopada 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Re dak cja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – Archiwum. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl