Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 4 (20 stycznia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

WYBRANIE - TO RADOŚĆ, ALE I CIERPIENIE

Dzień Pański
W życiu doświadczamy czegoś, co określa się mianem wybrania. O dobrym lekarzu zwykło się mówić: 'to człowiek z powołania", podobnie o nauczycielu, strażaku itd. Ludzie, którzy wypełniają swoje życiowe powołanie, to ci, którzy wykonują swoje zadania z takim oddaniem, że nikt nie ma wątpliwości, iż jest to ich życiowa droga. Jan Chrzciciel, bohater dzisiejszej Ewangelii, zna doskonale swoje powołanie: ma przygotować ludzi współczesnych Jezusowi, aby w osobie Nauczyciela z Nazaretu odkryli Mesjasza. Chrzci w Jordanie wodą, wzywając do nawrócenia, choć wie, że Jezus chrzcić będzie w sposób doskonalszy, mocą Ducha Świętego, dając pełne odpuszczenie grzechów. Każdy z nas jest z woli Bożej powołany do wypełnienia przeznaczonego mu zadania, które ma go doprowadzić do świętości. I nie jest ważne w oczach Boga, czy będzie to funkcja publiczna czy praca w zaciszu domowym. Istotne jest to, aby odkryć, co jest wolą Bożą wobec każdego z nas i tę wolę zrealizować w życiu. Tylko takie postępowanie przynosi prawdziwą radość. Bo wybranie to radość, ale i cierpienie - widzimy to na przykładzie proroka Izajasza. To nasz udział w paschalnym misterium Chrystusa.

ks. Mariusz Krawiec - paulista

'Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata>>". (J 1, 29)