Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 50 (19 października 2008)

Rozważanie

Boże,[/c3] Ty sprawiasz, że wszystko służy dobru tych, którzy Ciebie miłują; daj mojemu sercu niezłomne uczucie Twej miłości, aby żadna pokusa nie zdołała stłumić we mnie pragnień zrodzonych z Twojego natchnienia. Boże, Ty mnie odnawiasz na podobieństwo swoje przez sakramenty i przykazania; proszą Cię, umocnij moje kroki na Twoich ścieżkach i przez składaną Ofiarę udziel mi darów potrzebnych do zbawienia mojego i świata.


Amen.