Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 49 (12 października 2008)

Wprowadzenie do liturgii

KTO BĘDZIE WYBRANY?

Zagadkowa przypowieść o sprowadzonych na wesele przypadkowych – dobrych i złych – gościach zawsze będzie budzić wątpliwości. Zaproszenie każdego bez wyjątku wiązało się przecież z ryzykiem, że przyjdą również ludzie niewłaściwie ubrani, z niestosowną intencją, bez prezentu dla młodych. Kładzie się więc cieniem na atmosferę weselnej radości wyproszenie biesiadnika nieubranego w odświętny strój. Jest to zarazem ostrzeżenie, które przy końcu roku liturgicznego ma być ewangelicznym sposobem mobilizacji uczniów Chrystusa. „Wielu powołanych” to masowość chrześcijaństwa, powszechna obecność katolików, przyzwyczajenie do religijnej tradycji. Niejednego utwierdza to w przekonaniu, że już do końca „jakoś to będzie”.
Powołanie rzeczywiście każdy dostaje darmo. Wybrany zostanie jednak tylko ten, kto w oczach Króla znajdzie uznanie przez wysiłek
włożony w swoje nawrócenie. Jak wiele jest zmarnowanych powołań chrześcijańskich, małżeńskich, zawodowych, kapłańskich czy zakonnych! Do Bożego zaproszenia trzeba bowiem dodać swój osobisty wysiłek, swoją chęć zmiany stroju – przyobleczenia się w Chrystusa (por. Ef 4, 24), dostosowania się do Ewangelii. To nie stanie się automatycznie. „Szatę godową” musimy skroić i uszyć sobie sami. Dany nam dar powołania do zbawienia zobowiązuje.

abp Kazimierz Nycz

„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi”. (Mt 22, 1)