Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 48 (5 października 2008)

Wprowadzenie do liturgii

NOWY LUD BOŻY

Przypowieść o winnicy jest ostatnim wezwaniem do nawrócenia, jakie Chrystus przed swoją Męką kieruje do Izraelitów. Jezus znajduje się już u kresu swojej drogi do Jerozolimy – miasta, w którym zabijano proroków – i zwraca się do swoich rodaków z prośbą, aby przejrzeli i uznali w nim Mesjasza, Syna Bożego.
Przypowieść ta jest streszczeniem całej historii zbawienia. Winnica symbolizuje lud Izraela. Jej właścicielem jest Bóg, jej dzierżawcy to przywódcy ludu, posłańcy to prorocy, a bestialsko zabity syn to Jezus Chrystus – kamień węgielny, na którym zostanie wzniesiona nowa budowla, nowy Lud Boży, Kościół. Będą należeć do niego ci wszyscy, którzy uwierzą Jego słowom.
Jako chrześcijanie cieszymy się tym wielkim przywilejem – łaską wybrania i włączenia we wspólnotę Kościoła. Musimy jednak być świadomi, że nasze życie w Bożej winnicy, jaką jest Kościół, powinno przynosić błogosławione owoce: święte życie, sprawiedliwość, pokój, poszanowanie drugiego człowieka, a więc to wszystko, co stanowi wypełnienie prawa miłości będącego konstytucją Królestwa Bożego. Jeżeli tak się nie stanie, to Królestwo Chrystusa zostanie nam zabrane i zmarnujemy tę wielką łaskę, którą wysłużył dla nas Jezus umierając na krzyżu.

ks. Marcin Romanowski – paulista

„Ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”.
(Mt 21, 38. 39)