Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok A (biały) Nr 3 (13 stycznia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

BYĆ OCHRZCZONYM - TO BYĆ DZIECKIEM BOGA

Co to znaczy: być chrześcijaninem? Czy wystarczy stwierdzenie: jestem chrześcijaninem, bo jestem ochrzczony?. Być chrześcijaninem to usłyszeć słowa, jakie wypowiedział Bóg do Jezusa w czasie Jego chrztu w Jordanie: Ten jest mój Syn umiłowany. Jak pisze św. Cyryl Jerozolimski, podczas naszego chrztu Bóg - nasz Ojciec - mówi: 'teraz stajesz się moim dzieckiem". Być chrześcijaninem, to uwierzyć w te słowa i uczynić je treścią życia. Wielu ludzi sądzi, że być chrześcijaninem to zachowywać Przykazania. Nie jest to błędne rozumowanie, ale tkwi w nim nieporozumienie. Dekalog wyznacza kształt życia chrześcijańskiego, ale ważniejsza jest łaska - nadprzyrodzony dar duchowego dziecięctwa. Chrześcijanin najpierw spotyka się z Kimś - oto przez Jezusa w Duchu Świętym ma przystęp do Boga Ojca i jest przyjęty jako dziecko. Być chrześcijaninem to żyć jak dziecko Boże. Życia chrześcijańskiego nie można sprowadzić jedynie do zachowywania Dekalogu. Jest ono przede wszystkim naśladowaniem Chrystusa w Jego sposobie bycia Synem. Przecież my - ochrzczeni 'przyoblekliśmy się w Chrystusa", a to znaczy odkryliśmy Prawo naszego życia, którym jest Chrystus.

ks. Janusz Nagórny

Gdy Jezus został ochrzczony, otworzyły się niebiosa i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego. (Z liturgii dnia)