Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 38 (3 sierpnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

DAR CHLEBA

Jezus współczuje znużonym ludziom, którzy podążają za nim spragnieni prawdy i miłości. Mówi do uczniów: Wy dajcie im jeść! (Mt 14, 16). Uczniowie nie staną się ubożsi przez to, że będą hojnie i wielkodusznie dawać z tego, co sami darmo otrzymali: chleb dla ciała, chleb słowa Bożego i łaskę sakramentów. Dlatego Kościół zawsze łączy ewangelizację z autentyczną troską o ubogich i potrzebujących. Ta troska to widzialny i żywy znak prawdy, że Bóg jest miłością.
W liście do Rzymian, którego fragment dzisiaj czytamy, św. Paweł, wykorzystując symbolikę sądu wykazuje nam, że nie możemy być skazani na śmierć, czyli potępieni, jeżeli kochamy tego, który nas pierwszy bezgranicznie umiłował. Chrystus nie wystąpi przeciwko dzieciom Bożym, bo On właśnie umarł za nas i zmartwychwstał, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Jeśli dziś odnosimy zwycięstwo nad własną słabością, to tylko mocą tej łaski odkupienia, dzięki której nawet w najbardziej bolesnych doświadczeniach życia utwierdzamy się w miłości Boga i bliźnich.
Bóg w Nowym Przymierzu daje nam nieustannie swojego Syna w Eucharystii, toteż nikt i nic nie może stanąć między nami a bezgraniczną miłością Bożą okazaną nam w sposób widzialny przez Chrystusa. Jezus lituje się nad nami i zawsze wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. Wystarczy, że zwrócimy się do Niego z prośbą o pomoc – On jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają (Ps 145, 18).

bp Andrzej F. Dziuba

„Jezus odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom”.
(Mt 14, 19)