Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 36 (20 lipca 2008)

Wprowadzenie do liturgii

CZAS WZRASTANIA

W przypowieści o siewcy, o ziarnie gorczycy czy kwasie chlebowym Chrystus uświadamia nam, że Królestwo Boże już nadeszło, ustawicznie się rozwija, nieustannie rośnie i dojrzewa. Żyjemy w okresie wzrastania Królestwa Bożego, który jest czasem Kościoła.
Pamiętajmy jednak o ostrzeżeniu Pana Jezusa, że na świecie wciąż trwa szatański zasiew chwastu, czyli zła. Dokonuje się on wówczas, gdy nasze sumienie zasypia, podobnie jak ludzie pilnujący pól pszenicznych. Bądźmy więc czujni i rozważni. Nie pozwólmy, by w nasze serca przeniknęły nasiona zła, które zagłuszą złocistą pszenicę, owoc naszego świętego życia. Uczyńmy wszystko, aby do nas odnosiły się słowa Chrystusa: sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca (Mt 13, 43). Dostąpimy tej radości, jeżeli będziemy budować swoje życie na fundamencie Bożych prawd i przykazań. Czy jednak nasze postawy i czyny pozwalają nam ze spokojem oczekiwać momentu Sądu Bożego?
W słowach dzisiejszej Ewangelii zawarta
jest jeszcze jedna, niezwykle ważna nauka. Mądry i rozważny gospodarz, który nie pozwala sługom wyrwać chwastu, aby nie uszkodzić pszenicy, symbolizuje miłosierną i wyczekującą na nasze nawrócenie postawę Boga. On nie chce naszego potępienia. Jak troskliwy ojciec z sercem pełnym nadziei, oczekuje na nasz powrót. Bóg jest Miłością – pisze św. Jan, a Ojciec Święty Benedykt XVI dodaje: ta prawda o Bogu jest najważniejsza.

bp Tadeusz Bronakowski

„Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł”. (Mt 13, 25)