Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 35 (13 lipca 2008)

Rozważanie

św. Tomasz z Akwinu[/c3] Pokornie proszę, Panie Jezu Chryste, by ten Sakrament Ciała i Krwi Twojej, który ja, niegodny, przyjąłem, był dla mnie oczyszczeniem z grzechów, mocą w moich słabościach, opoką przeciw pokusom, wzmocnieniem łaski, lekarstwem życia, by stał się dla mnie pamiątką Twojej męki, wiatykiem mojego pielgrzymowania. Niech mnie błądzącego prostą drogą prowadzi do Ciebie, niech mnie powracającego pokrzepi, niech mnie chwiejącego się podtrzyma, niech mnie upadającego podnosi i niech mnie wytrwałego wprowadzi do chwały. O Najwyższy Boże, niech święta obecność Ciała i Krwi Twojej tak przemieni duszę moją, aby poza Tobą, nie szukała żadnego piękna, nie pragnęła żadnej pociechy, nie szukała żadnej miłości niewłaściwej, nie pragnęła żadnego honoru, i aby nie bała się żadnej próby. Amen.