Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 34 (6 lipca 2008)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG JEST WIERNY

Zobacz jak często brakuje ci sił. Biegasz, pracujesz, załatwiasz tysiące spraw, troszczysz się o rodzinę, o dom, a wciąż jeszcze tyle do zrobienia. Codzienne obowiązki stają się krzyżem nie do uniesienia, upadasz pod ich ciężarem i mówisz, że już nie dasz rady. Zadajesz sobie pytanie: Co będzie dalej?
Jezus wie, jak wygląda nasze życie. Zna nasze słabości i lęki, trudności i ciężary. Dlatego czeka ze swoją łaską na wszystkich, którzy potrzebują wsparcia: na świętych i grzeszników, na bogatych i ubogich, zdrowych i chorych. On jest źródłem umocnienia, pokrzepienia, ukojenia.
Bóg jest wierny swoim obietnicom. Aby zakosztować życia Bożego i doświadczyć Bożej mocy, trzeba tylko przylgnąć do Chrystusa i bezwarunkowo przyjąć Jego naukę. Trzeba wstąpić do szkoły Jezusa i uczyć się Jego sposobu życia, Jego słów i czynów, Jego łagodności i pokory. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29) Tylko wtedy pokój Chrystusowy zamieszka w sercu człowieka.
Droga do zbawienia jest drogą krzyża. Jednak krzyż nie musi być przyczyną smutku i cierpienia, powodem do rezygnacji ze szczęścia. Krzyż może być radością i nadzieją dla tych, którzy są zapatrzeni w Jezusa i chcą kroczyć drogą wyznaczoną przez Niego. Zbawiciel pokazuje każdemu z nas, że krzyż prowadzi do zmartwychwstania i życia wiecznego.

ks. Wojciech Kuzioła

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię”  (Mt 11, 28)