Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Rok A (biały) Nr 2 (6 stycznia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

MĘDRCY W BETLEJEM

Dzień Pański
Święto Trzech Króli otacza atmosfera niezwykłej przygody Wędrowców ze Wschodu, prowadzonych światłem tajemniczej Gwiazdy. Przygoda ta osiąga dramatyczny punkt w spotkaniu z Herodem, a kończy ją interwencja Boża, ratująca i Mędrców, i Świętą Rodzinę od zbrodniczych zamiarów Heroda. Ofiarami jego zamiarów stały się dzieci betlejemskie: prekursorzy wszystkich niewinnych ofiar, jakie zna historia, aż do tych niewinnych, którzy współcześnie skazywani są na zagładę przez tzw. 'prawo". Herod nie zdołał przeszkodzić wielkiemu Spotkaniu. Gwiazda - Boży znak - prowadziła i zaprowadziła. Jej światło towarzyszyło światłu wiary: 'Upadli na twarz i oddali Mu pokłon" (Mt 2, 11). Ofiarowali Mu też dary, pełne symboliki oznaczającej godność i misję Mesjasza: złoto, kadzidło i mirrę. Mędrcy w Betlejem - to wezwanie, by narodzinom towarzyszyła radość. By rodzinie - bo ona z woli Boga jest kolebką życia - towarzyszyła mądrość. Zbyt często człowiek sądzi, że wolno mu ustalać prawa życia rodzinnego, a nawet nim dowolnie manipulować czy wręcz niszczyć rodzinę. Potrzebna jest nam Mądrość przychodząca 'z góry, od Ojca światłości" (por. Jk 1, 17) - i przez człowieka pilnie poszukiwana. Jak gwiazda, której szukali Mędrcy.

abp Kazimierz Majdański

Mędrcy ze Wschodu, gdy zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (por. Mt 2, 11-12)