Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 30 (7 czerwca 2008)

Wprowadzenie do liturgii

POWOŁANIE MATEUSZA

Mateusz był urzędnikiem pobierającym podatki i opłaty dla okupujących Palestynę Rzymian. Mieszkańcy zawładniętych przez nich krajów musieli uiszczać podatek gruntowy, podatek tzw. pogłowia obejmujący dobra ruchome oraz inne podatki pośrednie ściągane przez celników. Żydzi płacili dodatkowo coroczną daninę na rzecz świątyni.
Urzędnicy tacy jak Mateusz byli znienawidzeni przez swoich pobratymców. Żydzi uważali ich za publicznych grzeszników ze względu na ich związki z pogańskim okupantem oraz nadużyciami, których się dopuszczali. Stronili od nich wszyscy z wyjątkiem Jezusa. Mateusz, gdy został powołany na ucznia Jezusa, zrozumiał, że ma odmieniać ten świat oszustwa i korupcji, w którym funkcjonował. Pozbawiony skrupułów celnik zrozumiał swoje powołanie, gdyż sam doznał niezwykłego zrozumienia ze strony Jezusa. I to był początek jego nowej drogi.
Napisaną później ewangelię Mateusz zaadresował do świata kultury greckiej dominującej wówczas w Imperium Rzymskim. Rzymianie sprawowali władzę polityczną nad krajami basenu Morza Śródziemnego, ale ich nauczycielami byli Grecy. Celnik Mateusz napisał więc ewangelię, z którą wyruszył na podbój greckiego sposobu myślenia, aby zdobyć ówczesny świat dla Jezusa. Przekroczył granice własnej mentalności, aby dotrzeć do ludzi, wśród których przed nawróceniem się obracał i których dobrze rozumiał – podobnie jak Jezus doskonale rozumiał jego sytuację życiową.

Ks. Paweł Wojtas – krajowy duszpasterz więziennictwa w Polsce

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”.
(Mt 9, 12)