Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 28 (25 maja 2008)

Rozważanie

bł. Tymoteusz Giaccardo [/c3] Wzbijcie się w górę do lotu! Powierzcie się z zaufaniem Bogu i pozwólcie, by On was prowadził. Pomyślcie o heroizmie ubóstwa, które sprawia, że człowiek cieszy się biedą. Pomyślcie o heroizmie czystości, która wzrasta każdego dnia i na każdym miejscu, i osiąga szczyty delikatności. Pomyślcie o heroizmie posłuszeństwa, które w przełożonych widzi wolę Bożą i czci w nich godność Bożego Ojcostwa zawsze, nawet gdy coś nam nie odpowiada czy wydaje się niesłuszne. Czynić to wtedy z większą wiernością, z większą miłością, z uśmiechem – oto heroizm. Jest też heroizm w życiu wspólnotowym, w radosnej miłości, zwłaszcza kiedy dużo nas kosztuje bycie punktualnymi, wzajemna pomoc, wzajemne znoszenie się. Jest też heroizm w modlitwie, kiedy nam nie odpowiada jej pora i miejsce, kiedy umysł jest rozproszony, a serce zimne.