Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 28 (25 maja 2008)

Katecheza

MATKA APOSTOŁKĄ EUCHARYSTII [3]


Panie moje, uwierzcie moim słowom: do Komunii świętej najlepiej przygotowuje dziecko matka, którą Bóg powołał, by była kapłanką ogniska domowego, widzialnym aniołem stróżem duszy dziecka.
Matko chrześcijanko, ty, która kochasz swe dziecko nad życie, ty, która byś chciała choćby kosztem własnego szczęścia zabezpieczyć je swemu dziecku – daj mu Boga, daj mu Jezusa w Komunii świętej i możesz o nie być spokojna. Dziecko, które pokochało Jezusa w tabernakulum, gdy wyrośnie na młodzieńca lub dorosłą panienkę, stronić będzie od złego towarzystwa, zachowa duszę swą czystą i niewinną, a jeżeli upadnie ze słabości ludzkiej, prędko zatęskni do Jezusa i wróci do cnoty. A gdy przyjdą chwile ciężkie, chwile walki, nie podda się rozpaczy, (...) bo wie, gdzie szukać siły, odwagi, męstwa – gdyż od tabernakulum do krzyża jeden krok. Tam, u stóp Ukrzyżowanego, zrozumie, iż cierpienie przeminie, a zasługa cierpienia pozostanie na wieki. Tuląc się do zranionych, krwią zbroczonych nóg Zbawiciela odczuje wśród cierpienia drżenie radości, gdyż cierpienie u stóp krzyża rodzi kwiat miłości, a miłość zamienia cierpienie w słodycz. I powtórzy za świętym Pawłem: Przepełniony jestem radością pośród wszystkich przeciwności moich (por. 2 Kor 7, 4).
Panie moje, jeżeli zrozumiemy nasze zadanie, zadanie matki, zadanie wychowawczyni, które każe czuwać nad duszami powierzonych nam przez Boga dzieci, każe im dać Boga, to przede wszystkim wyrabiajmy w sobie silną, głęboką wiarę. Wiara – to łaska od Boga nam dana, bardzo cenna łaska. My sobie wiary dać nie możemy, ale o wiarę prośmy, błagajmy: Wierzę, Panie, ale wzmocnij wiarę moją (Mk 9, 24). Z miłości do dzieci naszych pracujmy nad nabywaniem wiary głębokiej, żywej, która by opromieniała życie nasze i dzieci naszych, a z serca matki ta wiara przejdzie do duszy dziecka.
Z wiarą w sercu, z białą Hostią w duszy przejdą dzieci nasze przez wszystkie zasadzki świata czyste, nieskalane, promienne miłością i szczęściem Bożym. Z Jezusem, w Jezusie i dla Jezusa teraz i w wieczności!

św. Urszula Ledóchowska, Kobieta – apostołką Eucharystii, Biblioteka DP nr 52