Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 28 (25 maja 2008)

Wprowadzenie do liturgii

BOGU SŁUŻYĆ I JEMU UFAĆ

Spotykamy różne postawy ludzi wobec Pana Boga i wobec otoczenia. Szczęśliwy ten, kto pamięta, że nie można dwom panom służyć. Nie można służyć Bogu i bogactwom tego świata.
Niektórzy ludzie są tak zajęci zdobywaniem dóbr materialnych, jakby wyłącznie one mogły przynieść człowiekowi szczęście. Co prawda pełnią one ważną rolę, ale są tylko środkiem do ostatecznego celu naszego życia. Chrystus Pan odsłania dziś przed nami prawdziwe wartości i dobra nieprzemijające. Każe nam patrzeć na ptaki i lilie polne, podziwiać, jak Bóg się o nie troszczy. Ma to nam przypominać cuda Bożej Opatrzności, których doświadczamy na co dzień. Pamiętając o nich, nie możemy nie służyć całym sercem Bogu. On jest naszym Stworzycielem i najlepszym Ojcem. Nie tylko powołał nas do istnienia, ale też stale czuwa nad nami i troszczy się o nas dużo bardziej niż o otaczającą nas przyrodę. Jemu mamy więc zaufać i powierzyć wszystkie sprawy, zwłaszcza te najtrudniejsze, przekraczające nasze ludzkie możliwości.
Rozważając Bożą dobroć, pamiętajmy także o Jezusowym wezwaniu: Starajcie się najpierw o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie nam dodane (Mt 6, 33). Starajmy się więc o życie w przyjaźni z Bogiem, a otrzymamy od Niego wszystkie środki do osiągnięcia naszego ostatecznego celu.

bp Stefan Cichy

„Czemu się zbytnio troszczycie o odzienie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną.
Nawet Salomon nie był tak ubrany jak jedna z nich”.

(Mt 6, 28-29)