Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok A (biały) Nr 1 (1 stycznia 2002)

Wprowadzenie do liturgii

ŻYJMY - JAK MARYJA - DLA BOGA

Dzień Pański
Rozpoczynanie nowego roku kalendarzowego od uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki zawiera wskazanie dla chrześcijańskiego przeżywania czasu. W Matce Chrystusa Kościół daje nam patronkę i wzór kroczenia przez życie z Jezusem, który przy współdziałaniu Maryi, za sprawą Ducha Świętego, stał się jednym z nas. Od tego momentu, nazwanego w Liście do Galatów pełnią czasów, rozpoczęła się nowa rachuba czasu - nowa era. To wydarzenie całkowicie odmieniło życie Maryi. Maryja zaczęła w niepowtarzalny sposób uczestniczyć w życiu Chrystusa. Otulała Go w stajence, odbierała z Nim pokłon aniołów, pasterzy i mędrców. Z Nim uciekała przed mieczem Heroda. Uczestniczyła w Jego dorastaniu, dla Niego gotowała strawę, tkała odzienie i prała. Powszednie czynności nabrały niezwykłej rangi - były skierowane ku Jezusowi. I nawet wtedy, gdy On powrócił do Ojca, Ona zachowała i rozważała w swoim sercu wszystko, co powiedział, co uczynił i czego doświadczył. Codzienność w życiu Maryi na zawsze już została uświęcona i naznaczona obecnością Jezusa. W pierwszym dniu nowego roku kierujemy spojrzenia ku Maryi. W Niej odnajdujemy wzór przeżywania każdej chwili i każdej czynności dla Boga. Bo przecież czas jest w całości naznaczony Jego obecnością. ks. Henryk Zieliński Święta Boża Rodzicielko, Maryjo, Królowo Pokoju, proś Boga za nami.