Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 21 (20 kwietnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

DZIEŁA UKAZUJĄCE OJCA

Głównym celem przyjścia Zbawiciela na świat było zbawienie człowieka. Nie były Mu jednak obojętne i zwykłe ludzkie sprawy. Ewangelie ukazują nam Jezusa, który pochyla się nad człowiekiem cierpiącym, przywraca zdrowie chorym, uwalnia od złych duchów, a nawet wskrzesza umarłych, współczując zasmuconym po stracie ukochanej osoby.
Także Kościół obejmuje swoją troską nie tylko sprawy dotyczące zbawienia człowieka, ale poprzez działalność charytatywną przychodzi z pomocą ludziom również w wielorakich potrzebach materialnych. O takiej działalności Kościoła jest mowa w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Za radą Apostołów został utworzony pierwszy zespół charytatywny, do którego wezwano ludzi cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości (Dz 6, 3). Zostali oni przedstawieni Apostołom i otrzymali od nich błogosławieństwo.
Nasze dobre uczynki mają duże znaczenie u Boga, bo, jak wyraził się św. Piotr, Są to duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa (1 P 2, 5). Razem z Jezusem Chrystusem wielbimy więc Boga, składając Mu ofiary jako Jego kapłani. Kapłani? Tak, bo jesteśmy zjednoczeni z JezusemKapłanem i wspólnie z Nim uczestniczymy w tak zwanym kapłaństwie powszechnym. Nie dziwmy się więc, że my, chrześcijanie, zostaliśmy nazwani wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym (1 P 2, 9).

ks. Leonard Ostrowski

„Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14, 11)