Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA Rok A (biały) Nr 20 (13 kwietnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

PROWADZI NAS PASTERZ

Starotestamentalni prorocy oraz psalmiści nazywali Boga pasterzem Izraela. Zapowiadali też, że w czasach ostatecznych Bóg da swojemu ludowi Pomazańca, który będzie się troszczył o naród jak pasterz o swoje owce. Jezus oznajmia dziś, że to właśnie On wypełnia zapowiedzi proroków. Nie jest jednym z owych przywódców, którzy oszukiwali swych zwolenników i prowadzili ich na manowce. Nie chce też być potężnym wojownikiem lub ziemskim królem – nie przyszedł po to, by walczyć orężem. On jest Pasterzem – dobrym i miłosiernym.
Podobnie jak pasterz owiec idzie na początku stada, aby wskazywać właściwą drogę, tak też Jezus swoim życiem i nauką ukazuje ludziom drogę do Ojca. Dla Niego ważne jest życie i szczęście każdego bez wyjątku człowieka. Jego Ewangelia to niezawodny drogowskaz dla tych, którzy się zagubili na ścieżkach życia i nie umieją znaleźć drogi do Boga. Jezus pochyla się nad ich słabością jak pasterz nad skaleczoną owcą. W sakramencie pojednania goi ludzkie rany zadane przez grzech i dodaje sił do walki ze złem. Kiedy zaś doświadczamy pokus ponad nasze siły, On staje w naszej obronie, wiedząc, że sami nie będziemy w stanie przeciwstawić się atakom szatana.
Jezus oddał za nas życie i zmartwychwstał, abyśmy razem z Nim mogli żyć wiecznie. Chcemy więc z ufnością iść za naszym Panem, Nauczycielem i Pasterzem, bo u Jego boku czujemy się bezpieczni. Idąc z Nim przez życie, na pewno nie zginiemy.

ks. Franciszek Mickiewicz – pallotyn

„Przyszedłem po to, aby owce miały życie w obfitości”. (J 10, 10)