Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A (biały) Nr 19 (6 kwietnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

JAK ROZPOZNAĆ JEZUSA?

Niedziele okresu wielkanocnego przepełnione są radością i blaskiem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Są one objawieniem zmartwychwstałego Pana. Jezus ukazuje się uczniom i posyła ich, aby głosili innym Jego zmartwychwstanie. Oto ten sam Syn Boży, który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 8), został przez Boga nad wszystko wywyższony (por. Flp 2, 9). Chrystus zmartwychwstał, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca – wyznaje z wiarą Kościół.
Czytania dzisiejszej niedzieli przekazują prawdę, że po zmartwychwstaniu Jezus nadal jest obecny pośród swoich uczniów. Zmienił tylko sposób przebywania z nimi. Teraz, aby Go ujrzeć, potrzeba oczu wiary. Nieodzowną do tego pomocą jest Pismo Święte: Stary i Nowy Testament. Stary zapowiadał Chrystusa, Nowy zaś Go objawia. Oba tworzą więc jedną nierozerwalną całość.
Naszą wiarę wyznajemy we wspólnocie. We wspólnocie Kościoła głosimy ją i świadczymy o niej. Wiara od początku istnienia Kościoła rodzi się ze słyszenia i widzenia: uczniowie idący do Emaus rozpoznali Chrystusa po łamaniu chleba; dla nas misterium objawiającym Chrystusa i jednocześnie łączącym z Nim jest Eucharystia. To ona jest dana, a zarazem zadana Kościołowi, który głosi Chrystusa, żyje Chrystusem i dąży do pełnego zjednoczenia z Nim w niebie.

abp Edward Ozorowski

 

„Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go”. (Łk 24, 30-31)