Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Rok A (biały) Nr 18 (30 marca 2008)

Wprowadzenie do liturgii

JEZU, UFAM TOBIE!
Modlitwa Kościoła często akcentuje prawdę o miłosierdziu Bożym. Szczególnie podkreślają ją teksty liturgiczne Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Ewangelia mówi w tym dniu o ustanowieniu sakramentu pokuty, który jest wyrazem niepojętej miłości Boga do człowieka – jest sakramentem Bożego miłosierdzia.
Bóg jest samym miłosierdziem. Lituje się nad każdą ludzką nędzą, pamięta o każdym, nawet największym grzeszniku. Ukazanie się zmartwychwstałego Pana Apostołowi Tomaszowi to także wyraz Jego miłosierdzia. Bogu zależy na człowieku tak bardzo, że pochyla się nad jego niewiarą, dając mu coraz to nowe dowody swojej miłości. tab">JEZU, UFAM TOBIE!
Modlitwa Kościoła często akcentuje prawdę o miłosierdziu Bożym. Szczególnie podkreślają ją teksty liturgiczne Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Ewangelia mówi w tym dniu o ustanowieniu sakramentu pokuty, który jest wyrazem niepojętej miłości Boga do człowieka – jest sakramentem Bożego miłosierdzia.
Bóg jest samym miłosierdziem. Lituje się nad każdą ludzką nędzą, pamięta o każdym, nawet największym grzeszniku. Ukazanie się zmartwychwstałego Pana Apostołowi Tomaszowi to także wyraz Jego miłosierdzia. Bogu zależy na człowieku tak bardzo, że pochyla się nad jego niewiarą, dając mu coraz to nowe dowody swojej miłości. tab" />
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny – zachęca nas dziś psalmista. Sługa Boży Jan Paweł II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w 1997 r. mówił, że przychodzi tu, „aby włączyć się w wiecznotrwały śpiew na cześć Bożego miłosierdzia” i dodał: „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. W tym miejscu uświadamiamy to sobie w sposób szczególny. Stąd bowiem wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem bł. Faustyny”.
Przez kanonizację siostry Faustyny w 2000 r. Ojciec Święty pragnął „przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu”, aby wszyscy ludzie „uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka”.

bp Stefan Cichy
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (J 20, 29)