Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Rok A (czerwony) Nr 14 (21 marca 2008)

Wprowadzenie do liturgii

OTO CZŁOWIEK

Jak co roku, Kościół prowadzi nas dziś z wiarą pod Krzyż Chrystusa, abyśmy wpatrując się w Ukrzyżowanego, czerpali obficie z daru Jego zbawczej łaski.
Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Dlaczego Bóg wybrał drogę ogołocenia i śmierci krzyżowej dla swojego Jednorodzonego Syna? Dlaczego Chrystus pozostawał po ludzku bezsilny wobec bezprawia i przemocy? Dlaczego nie wykazał swojej boskiej wszechmocy wobec sędziów i wykonawców wyroku? Dlaczego siłą cudu nie udowodnił swojej prawdy wobec rozkrzyczanego, domagającego się ukrzyżowania Go tłumu? Są to tajemnice wiary, które można zrozumieć tylko w świetle Objawienia.
Jakże często zapominamy o proroczej wizji Sługi Jahwe, zapisanej przez Izajasza. Na blisko 800 lat przed Chrystusem zapisał on następujące słowa: On obarczył się naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy (…) i w Jego ranach jest nasze uzdrowienie (53, 4-5). Poprzez te słowa chciejmy odczytać na nowo wierność Boga Jego stwórczej i zbawczej miłości do człowieka. „I chociaż – jak zaznaczy Jan Paweł II – przezwyciężenie grzechu i śmierci Krzyżem i Zmartwychwstaniem nie usuwa cierpień doczesnych z życia ludzkiego, to jednak na każde cierpienie rzuca nowe światło, które jest światłem zbawienia. Jest to światło Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny”.

bp Wacław Depo

„O Jezu, dzięki Ci za Twej Męki trud”. (pieśń)