Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY Rok A (biały) Nr 17 (24 marca 2008)

Wprowadzenie do liturgii

ZWIASTUN DOBREJ NOWINY

W pobliżu pustego grobu, przed zalęknionymi ludźmi, staje Zmartwychwstały i ogłasza im Dobrą Nowinę: „Witajcie!”. Zwycięski Jezus przychodzi do swoich uczniów i od razu dodaje im odwagi: „Nie bójcie się!”. Włącza ich w krąg swojego zwycięstwa nad śmiercią i szatanem – zwycięstwa, którego wiernym świadkiem jest jerozolimski grób.
Jednak w pobliżu pustego Grobu Pana głoszona jest nie tylko ewangelia paschalna, ale również antyewangelia, zła nowina. Przegrani ludzie, żądni zemsty wobec Jezusa, za podszeptem złego ducha podejmują pierwszą próbę zafałszowania prawdy o zmartwychwstaniu. Tak rozpoczęła się walka prawdy z fałszem, walka dobra ze złem, która nie zakończyła się pod krzyżem i przy grobie Chrystusa. Kłamstwo i przekupstwo, jako środki do zniszczenia prawdy i pokoju zmartwychwstałego Pana, są stosowane po dziś dzień.
W każdej Eucharystii nabieramy siły ducha do przeciwstawienia się antyewangelii, do walki z fałszem i złem. Na Mszy św. spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem, który także nas pozdrawia: „Witajcie!” i przekazuje nam misję: „Idźcie i głoście Ewangelię!”. Ewangelia paschalna nie może bowiem być zamknięta w rozradowanym sercu. Winna być niesiona do wszystkich ludzi aż na krańce świata. Przyjmijmy dziś Ducha Świętego, aby z radością i wytrwałością nieść wszystkim ludziom dobrą nowinę, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał – Alleluja!

bp Jan Zając

„Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci” (Dz 2, 24)