Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok A (czerwony) Nr 12 (16 marca 2008)

Wprowadzenie do liturgii

PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY

Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień, w przeżywanie tajemnicy Odkupienia i Zbawienia, które dokonało się przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa.
Uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy był momentem wielkiej chwały. Po nim nastąpiły okrutne katusze. Czytając Ewangelię, niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie, jak jeden człowiek mógł znieść tyle cierpień! Niezależnie od tych fizycznych, Jezus przeżywał przecież także ogromne udręki duchowe spowodowane oszczerstwami i fałszywymi oskarżeniami.
W naszym codziennym życiu też jest wiele cierpienia. Może wynikać ono z ludzkich, fizycznych dolegliwości albo z różnych duchowych przeżyć. Są również cierpienia zadawane nam przez drugiego człowieka. Syn Boży utożsamiając się w tajemnicy Wcielenia z każdym z nas, niezmiennie uczestniczy w tych wszystkich doświadczeniach, które nas spotykają.
Wiemy z relacji osób, które były poddawane torturom w czasie przesłuchań w kazamatach i więzieniach, które na różne sposoby były męczone i doznawały prześladowań ze strony systemów totalitarnych, że moc do wytrwania dawała im świadomość zjednoczenia z męką Chrystusa. Kościół również jest złączony z Chrystusem udręczonym i wierzy, że po przezwyciężeniu cierpienia będzie się radował chwałą zmartwychwstania. We wspólnocie Kościoła my także wierzymy, że Bóg każdy ludzki krzyż przemieni w radość.

abp Szczepan Wesoły

„Oto Król twój przychodzi do ciebie” (Mt 21, 5)