Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 9 (24 lutego 2008)

Wprowadzenie do liturgii

JAKA JEST MOJA WIARA?

Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia przenosi nas do XIII wieku przed Chrystusem. Wtedy bowiem w 1250 roku Izraelici pod wodzą Mojżesza wyruszyli z Egiptu. Szli przez półwysep Synaitycki, by dojść do celu swej wędrówki, do Palestyny. Nie była to łatwa droga. Trudności były niekiedy tak wielkie, że zniechęceni Izraelici narzekali i mieli do Mojżesza pretensje.
Wędrówka Izraelitów to obraz naszego ziemskiego życia. Nasza droga też niekiedy staje się tak trudna, że jak Izraelici narzekamy, wypowiadamy swoje żale, szukamy pociechy. A pociechą dla nas jest Jezus Chrystus. Przyszedł On na świat, by nas pouczyć, jak osiągnąć w życiu to, co najważniejsze, a mianowicie życie wieczne – życie radosne, szczęśliwe, bo w zjednoczeniu z Bogiem.
Idziemy trudną drogą, ale Jezus idzie z nami. On jest naszą nadzieją i to jedyną. O tej nadziei św. Paweł napisał w liście do Rzymian: Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5). Wdzięczni Jezusowi za to wszystko, co dla nas uczynił i nadal czyni, głośmy w swoim otoczeniu Jego wielką dobroć, tak jak to uczyniła niewiasta z Samarii, o której dzisiejsza Ewangelia mówi, że dzięki świadectwu jej wiary wielu Samarytan uwierzyło w Jezusa. A jaka jest moja wiara?

ks. Leonard Ostrowski

„Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i w Prawdzie”. (J 4, 21. 23)