Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok A (biały) Nr 3 (13 stycznia 2008)

Katecheza

WIERZĘ W BOGA OJCA

Bóg przedstawił się nam w dziejach zbawienia jako Bóg jedyny w trzech osobach. Pierwsza Osoba Boska to Bóg Ojciec. Chrystus poproszony o nauczenie nas modlitwy, polecił: Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie (Mt 6, 8-9).
Bóg jest naszym Ojcem – Ojcem każdej i każdego z nas, wszystkich ludów i narodów. Każdy zawdzięcza Mu swoje istnienie. Bóg jest Ojcem miłującym: Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga (J 16, 27). Jest Ojcem dobrym dla wszystkich: On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5, 45b). Troszczy się o każde tworzenie, ale przede wszystkim o człowieka: Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? (Mt 6, 26).
Sylwetkę miłującego Boga Ojca najpiękniej nakreślił Chrystus w przypowieści o synu marnotrawnym. Gdy ten po roztrwonieniu majątku wrócił do rodzinnego domu, wtedy ojciec wybiegł naprzeciw niego, rzucił się mu na szyję i ucałował go (Łk 15, 20b). Nie chwycił za kij, żeby ukarać powracającego w łachmanach syna, ale go ucałował. Co więcej, kazał go zaraz ubrać w najlepszą szatę, nałożyć sandały na nogi i pierścień na rękę oraz wezwał wszystkich do radosnego ucztowania, gdyż syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się(Łk 15, 24).
W „Wyznaniu wiary” mówimy, że Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi. To właśnie On, nasz Ojciec, stworzył wszechświat (por. Rdz 1, 1). Stworzył dwa wielkie domy: dom duchowy, niewidzialny – niebo i dom widzialny, materialny – ziemię. Pierwszy przeznaczył dla istot duchowych, drugi dla istot cielesnych i duchowo-cielesnych, czyli ludzi. A zatem przebywamy tu na ziemi w Bożym domu. I chociaż nie my jesteśmy jego twórcami, to możemy go urządzać, przekształcać i dostosowywać do naszych potrzeb. Nie mamy jednak nad nim władzy absolutnej, gdyż Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, krąg ziemi i jego mieszkańcy (Ps 23).

bp Ignacy Dec