Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok A (biały) Nr 1 (1 stycznia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

MATKA BOGA I CZŁOWIEKA

Na rozpoczęcie Nowego Roku liturgia zwraca naszą uwagę na Matkę Najświętszą, a Ona, Maryja, wskazuje na Jezusa i do Niego pragnie wszystkich doprowadzić. Przecież to Ona wydała na świat Zbawiciela, a będąc Matką Boga-Człowieka jest równocześnie naszą Matką. Troszczy się o nas, bo wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Nic dziwnego, że Boża Rodzicielka jest od wieków wysławiana także jako Matka Kościoła.
Nadając Jej ten tytuł w 1964 r. Paweł VI wypowiedział następujące słowa: „Ku chwale Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości, ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką najmilszą. Ustanawiamy również, żeby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Bożej pod tym właśnie najmilszym imieniem jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swe prośby.”
Rozpoczynając Nowy 2008 Rok, prośmy Matkę Najświętszą o pomoc w naszym trudnym ziemskim życiu. Niech Ona czuwa nad nami, niech nam wyprasza u swego Syna, Zbawiciela świata, te łaski, które są nam najbardziej potrzebne. Ona najlepiej wie, co dla każdego z nas jest niezbędne. My w naszych prośbach mamy na uwadze bardziej sprawy doczesne niż wieczne, Maryja natomiast – zarówno jedne, jak i drugie.

ks. Leonard Ostrowski

„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty”. (Gal 4, 4)